Sztuka cyfrowa

W pracowni Jolanty Johnsson sztuka cyfrowa powstaje równolegle do sztuki tradycyjnej. Jedna z tych dziedzin wzbogaca tą drugą. Sztuka cyfrowa jest nieodłącznym elementem krajobrazu sztuki współczesnej.