Daily Archives:

Czy instalacja może być przydatna w nauczaniu artystycznym?, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula

81 2017 / 4(54) / 82-93 Streszczenie W artykule opisano wybrane wydarzenia z historii sztuki, które doprowadziły artystów do instalacji jako środka wyrazu artystycznego. W odpowiedzi na postawione w tytule pytanie przytoczono obserwacje, które autorka poczyniła podczas wizyty w ramach programu Erasmus, w Akademii Sztuk Pięknych w Tournai. Uzasadniano celowość wykonywania instalacji podczas programu nauczania. […]

CONTINUE READING

Krystyna Jatkiewicz – Spojrzenia, Galeria Vistula

86 W galerii Europejskiego Wydziału Sztuk od 16-go listopada można obejrzeć prace Krystyny Jatkiewicz. Krystyna jest absolwentką Europejskiej Akademii Sztuk – prywatnej uczelni artystycznej prof. Antoniego Fałata, która działała w latach 2000–2011 w Warszawie i mieściła się w murach Cytadeli, na ulicy Skazańców. Europejski Wydział Sztuk w Akademii Finansów i Biznesu Vistula kontynuuje tradycje EAS. […]

CONTINUE READING

Jolanta Mrozowska – Domy, Galeria Vistula

78 Joanna Mrozowska maluje Domy.  Tak nazwała cykl obrazów które prezentuje na wystawie w naszej galerii. Słowo “dom” jest pojemne. Ma wiele znaczeń, może wywoływać liczne skojarzenia, emocje czy wspomnienia. Dom – to przestrzeń u początku, w niej rozpoczyna się nasze życie. Może nie każdy przychodzi na świat w domu. Jednak nasze życie tam się zaczyna. […]

CONTINUE READING

Iwona Jesiotr-Krupińska, Zatrzymaj się

109 Tytuł wystawy Iwony Jesiotr – Zatrzymaj się – to zaproszenie. Każda wystawa artystyczna jest zaproszeniem do wspólnego przeżycia. Artysta poprzez swoje dzieła mówi do widzów. Do jak szerokiego grona dotrze, komu i co zostanie przekazane – to zależy od języka artystycznego artysty. Niewielu artystów może swobodnie działać w tak różnych  dziedzinach jakimi są rzeźba i malarstwo. […]

CONTINUE READING

Dorota Wejchert – Podróże, Galeria Vistula

79 Dorota Wejchert jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Uzyskała stopień inżyniera architekta. Ten tytuł sugeruje że jego właścicielka jest osobą konkretną, mającą pojęcie o technicznych szczegółach otaczającej nas rzeczywistości, a szczególnie umieszczonych w niej obiektów stworzonych przez człowieka. Na co dzień jak każdy z nas, mieszkańców miasta, artystka przebywa w pejzażu architektury. Prawdopodobnie ogląda […]

CONTINUE READING

Iwona Ostrowska – Ranne ptaki, Galeria Vistula

96 Trudno doszukać się w ptakach malowanych przez Iwonę Ostrowską szczególnych cech jakiegoś gatunku. Ptaki to zwierzęta licznie obecne w naszym codziennym krajobrazie. Prawie ich nie widzimy. Widok ptaka pospolitego gatunku, takiego jak np. wrona, gołąb czy wróbel w pejzażu miejskim, jest tak zwyczajny, że nie zwracamy na nie uwagi. Widzimy: dziób, skrzydła, ogon, pióra. […]

CONTINUE READING

Jolanta Caban – Rzeczy codzienne, Galeria Vistula

94 Rzeczy codzienne – tytuł wystawy sygnalizuje że będzie o rzeczach zwykłych. Codzienność kojarzy się z rutyną, powtarzalnymi czynnościami, zapoznanymi rzeczami. Mieszkamy we wnętrzach naszych mieszkań i domów siadamy codziennie na tych samych fotelach, odpoczywamy na tej jednej ulubionej kanapie… Na początku i pod koniec dnia w łazience powtarzamy czynności odświeżające nasze ciało, może też i […]

CONTINUE READING

Konrad Wieniawa-Narkiewicz, Galeria Vistula

220 W Galerii Vistula gościmy obrazy dr Konrada Wieniawy-Narkiewicza. Artysta wkroczył w mury naszej uczelni również jako pedagog. Naucza w Europejskim Wydziale Sztuk malarstwa i rysunku. Na większości z prezentowanych obrazów dominuje struktura pomiętego papieru. Papier pokrywa większą część płótna, jednak nie całą. Nie zasłonięte obszary, wyłaniające się z głebi cienia są miejscami raz to chropowatymi, brudnymi […]

CONTINUE READING