Krystyna Jatkiewicz – Spojrzenia, Galeria Vistula

W galerii Europejskiego Wydziału Sztuk od 16-go listopada można obejrzeć prace Krystyny Jatkiewicz. Krystyna jest absolwentką Europejskiej Akademii Sztuk – prywatnej uczelni artystycznej prof. Antoniego Fałata, która działała w latach 2000–2011 w Warszawie i mieściła się w murach Cytadeli, na ulicy Skazańców. Europejski Wydział Sztuk w Akademii Finansów i Biznesu Vistula kontynuuje tradycje EAS. Dlatego można uznać że wystawa Krystyny Jatkiewicz jest częścią dorobku EAS, a może też naszego wydziału.

Na wystawie są prezentowane prace malarskie wykonane w technice olejnej na płótnie, jak również prace graficzne wykonane cyfrowo, drukowane na płótnach.

Prace opowiadają o wrażliwości autorki na otaczającą ją naturę. Kompozycje malarskie są bardzo oszczędne, zbudowane na kilku, lub nawet na jednej formie wokół której zagęszcza się materia waloru i koloru. Podziały kompozycji tworzą konstrukcję świateł i cieni, budują kontrasty i napięcia na płótnach. Te działania powodują że wchodzimy wgłąb przeżytej sytuacji. Czujemy materię ziemi, oddychamy powietrzem przestrzeni nad horyzontem. Autorka daje nam te przeżycia, pomimo że obrazy malowane są oszczędnie, z rozmysłem, niewielką ilością farby, w ściszonej gamie kolorystycznej. Miękkie i czułe a jednocześnie zdecydowane gesty malarskie są obecne w każdym z obrazów, kontynuują opowieść o przebogatym świecie natury, o którym opowiadają również grafiki.

W grafikach autorka spogląda na struktury. Wybiera interesujące ją fragmenty, oświetla je ostrym światłem. Czujemy, że multiplikacja zmarszczeń piasku, meandrów drobniutkich fal, chropowatości kory drzewnej, czy innych szorstkości jakie występują na powierzchniach w naturze, ma swoją kontynuację. Że grafiki Krystyny ich nie obejmują, że żaden artysta nie zdoła ich pokazać nawet w największym rozmiarowo swoim dziele.

Jednak Krystyna Jatkiewicz w swoich dużych grafikach daje nam poczucie nieskończoności.

Widzowie, pedagodzy, studenci uczelni Vistula, jak również goście uczelni przechadzając się po naszej galerii  mogą spojrzeć wgłąb natury, przeczuć jej nieskończoność i ponadczasowość.

Dziękujemy naszej absolwentce za te chwile refleksji.
dr Jolanta Johnsson

There are no comments published yet.

Leave a Comment