Category Archives: publikacje

Jak uczyć komunikacji wizualnej?

Jak uczyć komunikacji wizualnej?, Zeszyty naukowe Uczelni Vistula 61(4) 2018 ISSN 2353-2688 Pytanie zawarte w tytule jest ważne i aktualne dla autorki, jest pretekstem do rozważań wokół tematu komunikacji wizualnej. Odpowiedzi może być wiele, trudno je przedstawić w krótkim artykule. Jednak warto spróbować chociaż częściowo odpowiedzieć na to pytanie. Komunikacja jest zjawiskiem tak starym jak […]

CONTINUE READING

Poszukiwania w czasie – malarstwo Barbary Bieleckiej-Woźniczko

Barbara Bielecka-Woźniczko ukończyła studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w 1974 r.) Studiowała na wydziale grafiki. Podczas studiów zgłębiała tajniki warsztatu graficznego jak również zapoznawała się z regułami projektowania graficznego w pracowni wybitnego artysty projektanta – Henryka Tomaszewskiego. Artystka wspomina że ten okres studiów w pracowni profesora    był dla niej intensywną „szkołą […]

CONTINUE READING

Grafiteka 2018 wstęp do katalogu wystawy

Już po raz szósty wystawa Grafiteka jest prezentowana w Galerii Okręgu Warszawskiego Związku Artystów Plastyków w Warszawie. Powtarzająca się nazwa przy której zmieniają się cyfry daty danego roku świadczy o tym, że impreza jest cykliczna, coroczna, można powiedzieć co jesienna. Grafitekę założyli członkowie sekcji grafiki Okręgu Warszawskiego. Powtarzalność spotkań grafików sprzyja ciągłości pracy. Pokazanym w […]

CONTINUE READING

Czy instalacja może być przydatna w nauczaniu artystycznym?, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula

2017 / 4(54) / 82-93 Streszczenie W artykule opisano wybrane wydarzenia z historii sztuki, które doprowadziły artystów do instalacji jako środka wyrazu artystycznego. W odpowiedzi na postawione w tytule pytanie przytoczono obserwacje, które autorka poczyniła podczas wizyty w ramach programu Erasmus, w Akademii Sztuk Pięknych w Tournai. Uzasadniano celowość wykonywania instalacji podczas programu nauczania. Nawiązano […]

CONTINUE READING

Krystyna Jatkiewicz – Spojrzenia, Galeria Vistula

W galerii Europejskiego Wydziału Sztuk od 16-go listopada można obejrzeć prace Krystyny Jatkiewicz. Krystyna jest absolwentką Europejskiej Akademii Sztuk – prywatnej uczelni artystycznej prof. Antoniego Fałata, która działała w latach 2000–2011 w Warszawie i mieściła się w murach Cytadeli, na ulicy Skazańców. Europejski Wydział Sztuk w Akademii Finansów i Biznesu Vistula kontynuuje tradycje EAS. Dlatego […]

CONTINUE READING

Jolanta Mrozowska – Domy, Galeria Vistula

Joanna Mrozowska maluje Domy.  Tak nazwała cykl obrazów które prezentuje na wystawie w naszej galerii. Słowo “dom” jest pojemne. Ma wiele znaczeń, może wywoływać liczne skojarzenia, emocje czy wspomnienia. Dom – to przestrzeń u początku, w niej rozpoczyna się nasze życie. Może nie każdy przychodzi na świat w domu. Jednak nasze życie tam się zaczyna. Wzrastamy, […]

CONTINUE READING

Iwona Jesiotr-Krupińska, Zatrzymaj się

Tytuł wystawy Iwony Jesiotr – Zatrzymaj się – to zaproszenie. Każda wystawa artystyczna jest zaproszeniem do wspólnego przeżycia. Artysta poprzez swoje dzieła mówi do widzów. Do jak szerokiego grona dotrze, komu i co zostanie przekazane – to zależy od języka artystycznego artysty. Niewielu artystów może swobodnie działać w tak różnych  dziedzinach jakimi są rzeźba i malarstwo. Iwona […]

CONTINUE READING

Dorota Wejchert – Podróże, Galeria Vistula

Dorota Wejchert jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Uzyskała stopień inżyniera architekta. Ten tytuł sugeruje że jego właścicielka jest osobą konkretną, mającą pojęcie o technicznych szczegółach otaczającej nas rzeczywistości, a szczególnie umieszczonych w niej obiektów stworzonych przez człowieka. Na co dzień jak każdy z nas, mieszkańców miasta, artystka przebywa w pejzażu architektury. Prawdopodobnie ogląda detale […]

CONTINUE READING

Iwona Ostrowska – Ranne ptaki, Galeria Vistula

Trudno doszukać się w ptakach malowanych przez Iwonę Ostrowską szczególnych cech jakiegoś gatunku. Ptaki to zwierzęta licznie obecne w naszym codziennym krajobrazie. Prawie ich nie widzimy. Widok ptaka pospolitego gatunku, takiego jak np. wrona, gołąb czy wróbel w pejzażu miejskim, jest tak zwyczajny, że nie zwracamy na nie uwagi. Widzimy: dziób, skrzydła, ogon, pióra. Widzimy […]

CONTINUE READING

Jolanta Caban – Rzeczy codzienne, Galeria Vistula

Rzeczy codzienne – tytuł wystawy sygnalizuje że będzie o rzeczach zwykłych. Codzienność kojarzy się z rutyną, powtarzalnymi czynnościami, zapoznanymi rzeczami. Mieszkamy we wnętrzach naszych mieszkań i domów siadamy codziennie na tych samych fotelach, odpoczywamy na tej jednej ulubionej kanapie… Na początku i pod koniec dnia w łazience powtarzamy czynności odświeżające nasze ciało, może też i po […]

CONTINUE READING